CYS EN ISO 15189:2012 CYS EN ISO 15189:2012

CYS EN ISO 15189:2012

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ( Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΤΔ )έχει λάβει διαπίστευση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για ιατρικά και κλινικά εργαστήρια μετά από μια επιτυχημένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας

ISO 15189 - Ιατρικά εργαστήρια - Απαιτήσεις για ποιότητα και ικανότητα Η διαπίστευση είναι μια αναγνώριση της ποιότητας και της ικανότητας του εργαστηρίου. Η διαπίστευση επιτυγχάνεται όταν το εργαστήριο διαθέτει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 15189.

Στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων η διαπίστευση αναφέρεται σε: την επίσημη αναγνώριση από τον αρμόδιο, αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο εθνικό φορέα ότι ένα εργαστήριο είναι τεχνικά ικανό και διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση συγκεκριμένων μετρήσεων και δοκιμών με ακρίβεια και συνέπεια.

Διαπίστευση

Eίναι η καλύτερη διαβεβαίωση ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών στα οποία βασίζεστε δημιουργήθηκαν σε ένα αρμόδιο και αμερόληπτο εργαστήριο, σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση.

Τα οφέλη της διαπίστευσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Βελτιωμένη φροντίδα των ασθενών παρέχοντας ακριβή αποτελέσματα
 • Διεθνής αναγνώριση του εργαστηρίου
 • Βελτιωμένη φήμη για το Εργαστήριο στον τομέα της υγείας
 • Αναγνώριση της τεχνικής ικανότητας του προσωπικού
 • Αυξημένη ικανοποίηση πελατών
 • Προωθεί μια κουλτούρα ποιότητας και ασφάλειας

Στην ποιότητα η διαφορά μας !!

Το εργαστήριο μας λαμβάνει μέρος σε διεθνή συστήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας τα τελευταία 25 χρόνια.

Θέλουμε ο κόσμος που μας εμπιστεύεται να είναι απόλυτα σίγουρος ότι θα πάρει σωστά και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Δείτε πιο κάτω την αξιολόγηση ποιότητας των τελευταίων μηνών για το ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από τον ανεξάρτητο οργανισμό ESFEQA.

Η εταιρεία μας ακολουθεί όλα τα προγράμματα ποιοτικού ελέγχου όπως :

 • Βιοχημεία
 • Αιματολογία
 • Ορμόνες
 • Καρκινικούς δείκτες
 • Sars-Cov-2 (Covid-19)
 • Βιταμίνες