Εξοπλισμός ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.....

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.....

Υψηλή Τεχνολογία

Η εταιρεία μας έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια, σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, με κύριο στόχο πάντοτε, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και φυσικά την καλύτερη και πιο σωστή εξυπηρέτηση του ασθενούς και του ιατρικού κόσμου γενικότερα.

Η Ελίτ των καλύτερων και πιο αξιόπιστων συστημάτων διεθνώς όπως, ROCHE, HITACHI, SIEMENS, THERMO FISHER, SYSMEX, OLYMPUS, DNA-TECHNOLOGY είναι μόνο μερικά από τα συστήματα που υπάρχουν και λειτουργούν στο εργαστήριο μας.

Το ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό state of the art technology. Όλη η λειτουργία του εργαστηρίου υποστηρίζεται από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα πληροφορικής SLIS της Ελληνικής εταιρείας Informed.

Δικτυακό Σύστημα

Το λογισμικό ένα καθαρά δικτυακό σύστημα βρίσκεται εγκατεστημένο στα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδος καθώς και σε μεγάλα διαγνωστικά και εργαστηριακά κέντρα και προσφάτως έχει εγκατασταθεί σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου.

Στο δικό μας εργαστήριο βρίσκεται εγκατεστημένο από το 2000! Συστήματα θετικής αναγνώρισης δειγμάτων ( Barcode Systems ), υπάρχουν και λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της εξέτασης για απόλυτη ασφάλεια.

Όλοι οι αναλυτές του εργαστηριακού μας κέντρου είναι συνδεδεμένοι με ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας στο Λογισμικό SLIS και υποστηρίζονται με κεντρικό σύστημα δυο παράλληλων Server.

Γίνεται επίσης χρήση πολλαπλών επιπέδων ασφάλειας και κρυπτογράφησης ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός εμπιστευτικότητας, ορθότητας και διαβαθμισμένης διαθεσιμότητας των δεδομένων.

Ενδεικτικά μερικά μόνο από τα αναλυτικά συστήματα και μηχανήματα που υποστηρίζουν το ΧΗΜΕΙΟ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ αναφέρονται πιο κάτω:

 • Αναλυτής Βιοχημικός – Ανοσολογικός COBAS 6000 Roche - Hitachi
 • Αναλυτής Βιοχημικός COBAS c 501 Roche - Hitachi
 • Αναλυτής Ανοσολογικός e 601, Roche - Hitachi
 • Αναλυτής Βιοχημικός INDIKO PLUS Thermo Fischer
 • Αναλυτής Βιοχημικός KONE T60 Thermo Fischer
 • Αναλυτής Βιοχημικός KONE T20i Thermo Fischer
 • Αναλυτής Ανοσολογικός Immulite 2000, DPC-SIEMENS
 • Αναλυτής Ανοσολογικός Immulite 1000, DPC-SIEMENS
 • Αναλυτής ELISA ELISIA Plus - Immunoassay Automatic Analyzer
 • Αναλυτής ELISA RM50 Plus - Random Access Automated Elisa Processor
 • Αναλυτής Nazar Agarose Gel Electrophoresis PS Elettronica
 • Αναλυτής Αιματολογικός Sysmex XT-1800i, Sysmex
 • Αναλυτής Αιματολογικός DF50 Dymind
 • Αναλυτής Αιματολογικός DF52 Dymind
 • Αναλυτής Αιματολογικός DH26 Dymind
 • Αναλυτής Αιμόστασης/πήξης CA500 Sysmex
 • Αναλυτής DT prime 5M1 96 Real-time PCR Detection Thermal Cycler DNA TECHNOLOGY (2)
 • Αναλυτής Real Time PCR, SaCycler-96R 5x, SACACE
 • Αναλυτής Real Time PCR ROTOR GENE Q QIAGEN
 • Σύστημα Εκχύλισης DNA,RNA Savygen NX48 S SAVYON (2)
 • Σύστημα Εκχύλισης DNA,RNA TANBead (2)
 • Θάλαμος Βιοασφαλειας Safety Cabinet Class II, MRC
 • Θάλαμος Βιοασφαλειας Safety Cabinet Class II, ESCO
 • Θάλαμος Βιοασφαλειας PCR cabinet DNA TECHNOLOGY
 • Ψυχόμενη Φυγοκεντρος Z 326 K HERMLE Labortechnik (3)
 • Ψυχόμενη Φυγοκεντρος IFUGE M24PR NEUATION
 • Μικροσκόπιο CX-31 Olympus