ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

News ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου COVID-19

Το συγκεκριμένο τεστ χρησιμοποιείται για τον in-vitro ποιοτικό προσδιορισμό, σε διάστημα μόλις 15 λεπτών, των αντιγόνων κατά του νέου στελέχους SARS-CoV-2 που πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Γιουχάν της Κίνας τον Νοέμβριο του 2019 και ανακηρύχτηκε σε πανδημία τον Μάρτιο του 2020 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Ο ιός προκαλεί την ασθένεια COVID-19 προκαλώντας ένα εύρος επιπλοκών, από ένα απλό κρυολόγημα μέχρι το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2 (SARS). Η δειγματοληψία γίνεται με την χρήση στύλεου όπου λαμβάνεται ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό επίχρισμα από καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας του χημείου μας.

Το τεστ βασίζεται στην μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας, όπου γίνεται αναγνώριση αντιγόνων για τον SARS-CoV-2, που είναι συνήθως μια πρωτεϊνη του νουκλεοκαψιδίου του ιού, στο υπό εξέταση δείγμα. Το τεστ αποτελείται από μια πλαστική κασέτα με θέση εισαγωγής του δείγματος και ρυθμιστκό διάλυμα. Η κασέτα αυτή περιλαμβάνει και δοκιμασία ελέγχου για την επιβεβαιώση της σωστής λειτουργίας της κασέτας (control – C-line). Η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης της κασέτας ευαισθητοποιείται με μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύεται στο αντιγόνο του SARS-CoV-2 στην γραμμή ανίχνευσης T-line ενώ ένα άλλο συζυγές μονοκλωνικό αντίσωμα ευαισθητοποιεί την γραμμή ποιοτικού ελέγχου C-line. Το δείγμα τοποθετείται στην κασέττα και μέσω του τριχοειδούς φαινομένου, το υγρό ανεβαίνει μέχρι πάνω. Όταν οι ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις έρχονται σε επαφή με την λωρίδα το διαλυτοποιημένο συζυγές μεταναστεύει με το δείγμα με παθητική διάχυση και το συζυγές αντίσωμα μαζί με το δείγμα έρχονται σε επαφή με το αντίσωμα αντι-SARS που προσροφημένο στην μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Εάν το δείγμα περιέχει SARS-CoV-2 το σύμπλοκο SARS-CoV παραμένει δεσμευμένο στο αντίσωμα αντι-SARS-CoV-2 ακινητοποιημένο στην νιτροκυτταρίνη δίνοντας θετικό αποτέλεσμα. Η διαφοροποίηση του συγκεκριμένου τεστ σε σχέση με άλλα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας τον αναλυτή ανοσοχρωματογραφίας μπορεί να υπολογιστεί η αναλογία των σημάτων του T-line και του C-line δίνοντας έτσι μια μορφή ποσοτικοποίησης σχετικά με την συγκέντρωση των αντιγόνων του SARS-CoV-2 που υπάρχουν στο δείγμα.

Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με εκατοντάδες δείγματα έχει επικυρωθεί η ευαισθησία, η ειδικότητα και η αξιοπιστία της μεθόδου να προσεεγίζει το 98,55%, το 100% και το 99,51% αντίστοιχα. Αν και το προσφερόμενο τεστ ταχείας ανίχνευσης χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια τις πρώτες ημέρες επιμόλυνσης, το μοριακό τεστ (RT-PCR) θεωρείται το πλέον αξιόπιστο τεστ καθώς ανιχνεύει χαμηλές ποσότητες του ιού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρόλο που το συγκεκριμένο τεστ έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα συνίσταται η επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων με την μοριακή εξέταση.

Ο ταχύς χρόνος αναφοράς των αποτελεσμάτων όπως επίσης και ο επαγγελματισμός των επαγγελματιών υγείας του χημείου μας όπου λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης τόσο των ίδιων όσο και των πιθανών κρουσμάτων καθιστά το συγκεκριμένο τεστ ιδανικό για μαζικούς ελέγχους σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένος συγχρωτισμός ώστε τα θετικά άτομα να εντοπίζονται και να περιορίζεται η εξάπλωση του ιού άμεσα.

Το εργαστήριό μας μαζί με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που το απαρτίζει προσφέρει τόσο το μοριακό RT-PCR τεστ, όσο και το τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων και έχει ταχθεί στη μάχη για έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων για αναχαίτιση της πανδημίας COVID-19.